ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดชลบุรี

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดชลบุรี
ขายขายอาคารโรงงาน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดชลบุรี

ค้นพบ 17 รายการ


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-29.00
ที่ตั้ง : บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-56.00
ที่ตั้ง : นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-4.00
ที่ตั้ง : บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-56.00
ที่ตั้ง : หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-1-91.00
ที่ตั้ง : ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-70.00
ที่ตั้ง : หนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-1-87.00
ที่ตั้ง : หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-0.00
ที่ตั้ง : หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-78.00
ที่ตั้ง : ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-2-92.60
ที่ตั้ง : บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-46.00
ที่ตั้ง : หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-49.00
ที่ตั้ง : หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-85.00
ที่ตั้ง : หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-6.00
ที่ตั้ง : หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-96.00
ที่ตั้ง : หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-1-80.00
ที่ตั้ง : กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี


ประเภท : อาคารโรงงาน
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-0-19.80
ที่ตั้ง : หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรีอำเภอในจังหวัดชลบุรี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


อาคารโรงงานหลุดจำนอง อาคารโรงงานธนาคารยึด จังหวัดชลบุรี เช็คอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดชลบุรี ค้นหาอาคารโรงงานติดธนาคาร จังหวัดชลบุรี ขายอาคารโรงงานติดธนาคาร ประกาศขายอาคารโรงงานกรมบังคับคดี จังหวัดชลบุรี