ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดชลบุรี

ต้องการแสดงราคา
ขายขายคอนโดมิเนียม/อาคารชุด สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดชลบุรี

ค้นพบ 35 รายการ


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 56.49 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 33 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 30.5 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 37.74 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 32.45 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 34.91 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 28 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 33.09 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 41.12 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 32.77 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 42.76 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 42.76 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 42.53 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 50.56 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 35.25 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 43.71 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 73.13 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 56 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 85.68 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรี


ประเภท : คอนโดมิเนียม/อาคารชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 37.97 (ตร.ม.)
ที่ตั้ง : ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง ชลบุรีอำเภอในจังหวัดชลบุรี

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


คอนโดมิเนียม/อาคารชุดหลุดจำนอง คอนโดมิเนียม/อาคารชุดธนาคารยึด จังหวัดชลบุรี เช็คคอนโดมิเนียม/อาคารชุดติดธนาคาร จังหวัดชลบุรี ค้นหาคอนโดมิเนียม/อาคารชุดติดธนาคาร จังหวัดชลบุรี ขายคอนโดมิเนียม/อาคารชุดติดธนาคาร ประกาศขายคอนโดมิเนียม/อาคารชุดกรมบังคับคดี จังหวัดชลบุรี