ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในจังหวัดชลบุรี

ขายสินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หลุดจำนอง ธนาคารยึด ในจังหวัดชลบุรี

ค้นพบ 37 รายการ


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 36.5 ตร.ม.
ที่ตั้ง : แสนสุข เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-3-55 ไร่
ที่ตั้ง : ทุ่งศุขลา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 44.82 ตร.ม.
ที่ตั้ง : หนองปรือ บางละมุง จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.7 ไร่
ที่ตั้ง : บ้่านเก่า พานทอง จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-24 ไร่
ที่ตั้ง : หนองขาม ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-56.3 ไร่
ที่ตั้ง : โป่ง บางละมุง จังหวัดชลบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-49 ไร่
ที่ตั้ง : บ่อวิน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-23.5 ไร่
ที่ตั้ง : บึง ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-18 ไร่
ที่ตั้ง : หนองปรือ บางละมุง จังหวัดชลบุรี


ประเภท : บ้านแฝด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-94.8 ไร่
ที่ตั้ง : บ้านปึก เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 56.84 ตร.ม.
ที่ตั้ง : หนองปรือ บางละมุง จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ห้องชุด
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 30.47 ตร.ม.
ที่ตั้ง : แสนสุข เมือชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ที่ดินเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-90.5 ไร่
ที่ตั้ง : สุรศักดิ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-33.2 ไร่
ที่ตั้ง : บึง ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-29.6 ไร่
ที่ตั้ง : บ่อวิน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-60 ไร่
ที่ตั้ง : มาบโป่ง พานทอง จังหวัดชลบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-52.3 ไร่
ที่ตั้ง : บ่อวิน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : ทาวน์เฮ้าส์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-17 ไร่
ที่ตั้ง : บ่อวิน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-33 ไร่
ที่ตั้ง : นาป่า เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-73 ไร่
ที่ตั้ง : มาบไผ่ บ้านบึง จังหวัดชลบุรีอำเภอในจังหวัดชลบุรี

ประเภทสินทรัพย์

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกรุงศรีอยุธยา บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดชลบุรี เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชลบุรี ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดชลบุรี ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดชลบุรี